PROTON THERAPY CENTER - Nádory zažívacího traktu

  • nadory zazivaciho traktu
  • nadory zazivaciho traktu

 

Protonová terapie - účinná léčba lokalizovaného nádoru slinivky břišní

Lepší výsledky léčby karcinomu jater, slinivky břišní a jícnu
O 60% nižší dávka na ledviny, játra a míchu
Nižší riziko návratu nádoru